Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Τι γίνεται με την Χώρα Νάξου........

Με το υπ' αριθμό πρωτοκόλου 141/7-1-2013 ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανώλης Μαργαρίτης κάνει γνωστό ότι βάσει του νόμου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και μετά απο προφορική  σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Πάνου Ζυγούρη, πρόεδερος της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος του Ανδρέα. Υστερα απο αυτή την εξέλιξη και στην συνέχεια όσων έχουν συμβεί και έχουν ειπωθεί τόσο απο την πλευρά του Δημάρχου (και των αντιδημάρχων) όσο και απο την πλευρά του κ. Μάκη Συμεώνογλου φαίνεται να κλείνει ο πρώτος γύρος των διενέξεων και να αρχίζει ένας άλλος. Ο κ. Συμεώνογλου θα περιμένει τα αποτελέσματα των δικών του ενεργειών για την δικαίωσή του (και την....
παραμονή του στη θέση την οποία είχε εκλεγεί στις Δημοτικές Εκλογές του Νοέμβρη του 2010) αλλά εν τω μεταξύ η Δημοτική Κοινότητα Χώρας Νάξου θα συνεχίζει να λειτουργεί εν μέσω ερωτηματικών και αμφισβητήσεων που ακόμη και άν 
απαντηθούν νομικά και διοικητικά θα εξακολουθεί να υπάρχει το μεγάλο ερώτημα "Με ποιόν είναι η πλειοψηφία του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας;". Εάν οι δύο σύμβουλοι (κ.κ. Σέργης Ν. και Καπίρης Στ.) που έχουν εκλεγεί με την παράταξη του κ. Ν. Μαράκη αντιπολιτεύονται 
τον "διορισμένο" πρόεδρο τότε θα είναι "εύκολο" για τον κ. Συμεώνογλου να δημιουργεί πλειοψηφία αφήνοντας τον κ. Παπαδόπουλο να είναι πρόεδερος μειοψηφίας αλλά απο τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό!!!!! Εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι τους να ενεργούν και να αποφασίζουν με μοναδικό κριτήριο την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και την πρόοδο του τόπου. Άλλωστε "μεγάλα παιδιά" είναι και έχουν όριμη και ορθολογική σκέψη, ικανή για να επιτύχουν.
Ακολουθεί η επιστολή - Απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μ.Κ. :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νάξος 7/1/2013 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. Πρωτ. 141 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Προς: Δημοτική Κοινότητα Νάξου 
ΘΕΜΑ: Ανάληψη καθηκόντων Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ 1 και 2  του ν. 3852 /2010  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με την 6 παρ 16 του Ν. 4071/2012 « Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
  2. Την με αριθμ πρωτ. 290/22-11-2011 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου κ. Συμεώνογλου Βαρσαμά  του Ιωάν.   την οποία και προσυπογράφει.
  3. Τα από Νοεμβρίου 2011  Πρακτικά  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στα οποία έχει καταχωρηθεί η δήλωση ανεξαρτητοποίησης κ. Συμεώνογλου Βαρσαμά  του Ιωάν.   
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ 6 στο οποίο ορίζεται ότι « Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε  από την παράταξη του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής , όπου εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε , καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος της θητείας του » σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ 3  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης , στο οποίο ορίζεται ότι « Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων . Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες».
  5. Την με αριθμ  49/2008  (αριθμ πρωτ. 79943/31-12-2008)  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  στην οποία αναφέρεται: « οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν θεωρούνται μέλη του συνδυασμού από τον οποίο έχουν ανεξαρτητοποιηθεί …….
Οι  σύμβουλοι αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη  μη ανήκοντα σε καμιά παράταξη. Πλασματικά θα μπορούν να συνυπολογίζονται στα μέλη της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου για την εφαρμογή ειδικών διατάξεων , υπό την έννοια , ότι  δεν αποστερούνται δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στους συμβούλους οι οποίοι δεν ανήκουν στον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό , ……..»
  1. Τα αποτελέσματα της  ψηφοφορίας  της 7ης Νοεμβρίου 2010  σύμφωνα με τα οποία ο σύμβουλος με τους περισσότερους ψήφους του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού είναι ο κ. Παπαδόπουλος Σπυρίδων του Ανδρέα.
  2. Την από 7/1/2013 προφορική σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Πάνου Ζυγούρη.
                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν  Ε Ι  Ο Τ Ι
Αυτοδικαίως από  το Νόμο, καθήκοντα Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου από 1-1-2013  εκτελεί ο σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Σπυρίδων του Ανδρέα , επειδή είναι ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                       Εμμανουήλ   Μαργαρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου