Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Την Τρίτη η συγκρότηση των Δ.Σ. των Νομικών προσώπων του δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Οι κ.κ. Σέργης, Παντελιάς, Τσολάκης που σύμφωνα ε πληροφορίες θα αναλάβουν τη θέση του προέδρου στο Λιμενικό Ταμείο, Κοινωφελής Επιχείρηση και ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
Οι κ.κ. Σέργης, Παντελιάς και Τσολάκης που σύμφωνα με πληροφορίες
θα αναλάβουν τη θέση του προέδρου στο Λιμενικό Ταμείο,
Κοινωφελής Επιχείρηση και ΝΟΠΠΑΠΠΠΑΤακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την προσεχή Τρίτη (16 Σεπτεμβρίου) προκειμένου να αποφασίσει για 17 θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών θα γίνει ο διορισμός μελών και θα συγκροτηθούν τα Δ.Σ. του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, της Κοινωφελούς, Επιχείρησης, του Λιμενικού Ταμείου Νάξου και των Σχολικών Επιτροπών. Επίσης θα συγκροτηθούν οι επιτροπές του δήμου και θα γίνει η εκλογή των αντιπροσώπων του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.).
Σύμφωνα με με πληροφορίες του naxosnow και αν μέχρι την τελευταία στιγμή δεν αλλάξει κάτι, ο δήμαρχος Μανόλης Μαργαρίτης για τη θέση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου θα προτείνει τον κ. Νίκο Σέργη, για τη θέση του προέδρου του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ τον κ. Γιάννη Τσολάκη και για τη θέση του προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης τον κ. Βαγγέλη Παντελιά. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τακτική του δημάρχου σχετικά με τις θέσεις των προέδρων των Νομικών προσώπων, είναι αυτά να προέρχονται αυστηρά, μέσα από το δημοτικό συμβούλιο.

Η πρόσκληση της συνεδρίασης:
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) (αρθ.8 του Ν 4279/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.75/2011).
 2. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 3. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
 4. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 5. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 6. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
 7. Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2014 (01/09-31/12/14):
 • Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων και εργασιών (αρ. 15 Π.Δ. 171/87).
 • Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών (αρ. 67 Π.Δ. 28/80).
 • Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων (αρ.186 του Ν. 3463/2006 και αρ. 7 Π.Δ. 270/81).
 • Επιτροπή του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 και επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 23/2000.
 • Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
 • Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
 • Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αρ. 199 του Ν. 3463/2006).
 • Επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (Κ.Υ.Α. 5214/1985 ΦΕΚ 74/Β).
 • Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 • Επιτροπή για τον προέλεγχο των καταστημάτων.
 • Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.
 • Διενέργειας δημοπρασιών για την αγορά για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ως και για την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, έτους 2014.
 1. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2015.
 4. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση μελέτης εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2014 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 6. Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας εταιρείας ¨Μ.Τ. Α.Τ.Ε.¨ για το έργο: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας, Νάξου».
 7. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας».
 8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 9. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 10. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου